Home >Naše hodnoty >Naše hodnoty

Naše hodnoty

Kvalita

Péče o kvalitu našich výrobků je nedílnou součástí naší výroby. Kontrolována je jakost vstupních materiálů od našich dodavatelů i kvalita odvedené práce našich zaměstnanců.   Naše výrobky jsou monitorovány v průběhu výroby a nakonec na pracovištích výstupní kontroly podle požadavků našich zákazníků.

Pravidelně podstupujeme standardní audity řízení kvality (ISO: 9001, IATF: 16969, ISO: 14 001) a audity ze strany našich odběratelů.

 

Životní prostředí

Péče o ochranu životního prostředí v DUP zahrnuje výběr vhodných výrobních materiálů nezatěžujících extrémně životní prostředí. Dále pak péči o čistotu výrobního procesu a minimalizaci škodlivých emisí do okolí výrobních závodů. Pravidelně jsou prováděna měření emisí do ovzduší i měření emisí do vodních toků, která vykazují příznivé výsledky.

Výrobní odpady jsou neutralizovány, např. v neutralizační stanici galvanovny, tříděny a předepsaným způsobem skladovány a likvidovány.

V poslední době přechází výroba DUP na využití ekologicky přijatelných materiálů případně materiálů recyklovatelných a využitelných v cirkulární ekonomice.


Globální i lokální přístup

DUP spolupracuje se zákazníky a obchodními partnery v rámci České republiky, v zemích Evropské unie i mimo ni. Vedle obchodu se zahraničními partnery DUP rozvíjí ekonomické i společenské vztahy na lokální úrovni spoluprací s místními dodavateli a odběrateli, zaměstnáváním lidí z nejbližšího okolí, podporou místních sportovních, kulturních a charitativních spolků a akcí.


Bezpečnost práce

Pracovní procesy v DUP odpovídají zákonným standardům hygieny a bezpečnosti práce, která je na pracovištích pravidelně kontrolována vnitřními i státními orgány. Zaměstnanci DUP jsou vybavováni potřebnými ochrannými pracovními prostředky.

Máte na nás nějaký dotaz mebo chcete poptat produkt?

Neváhejte se na nás obrátit.
Vaše požadavky zpracováváme každý pracovní den!

Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit